Studie

Studies en marktonderzoek door OperaSana

Studies

Op dit moment loopt er enkel een studie aan Duitse kant. Hier wordt er over heel Duitsland een steekproef uitgevoerd naar een ambitieniveau van Duitse werkgevers op het gebied van Vitaliteitsmanagement.

 

Let wel Vitaliteitsmanagement heeft een breder bereik dan het in Duitsland gebruikelijke Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Heb je intresse in de resulotaten van het onderzoek. Laat ons dat gerust even weten via de mail

Omdat er maar relatief weinig bekend is over de behoeftes van werkgevers omtrent dit onderwerp.

Nee, het gaat enkel om praktijkgerichte onderzoeken, soms kwalitatief soms kwantitatief (soms mixed methods) op relatief kleine schaal.

We bieden momenteel stageplaatsen en afstudeermogelijkheden voor Bachelor studenten van de Zuyd Hogeschool . In de toekomst zal dit wellicht met universitaire studenten worden uitgebreid maar ook Duitse en Belgische studenten zullen mogelijk gaan instappen. Mooie internationale uitwisseling…